Worden wie je wilt zijn

Betekenisvol leren

Al het huiswerk wordt op school gemaakt
Veel variatie, geen standaard lessen
Extra steun nodig of juist meer uitdaging? Allebei mogelijk

Persoonlijke ontwikkeling

Het Focus College in Amersfoort legt de focus op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, met als doel leerlingen te helpen om volwaardige burgers te worden. Burgers, die actief participeren in de Nederlandse democratische maatschappij, zonder verlies van eigen identiteit. De school hanteert als basis de Islamitische geloofsovertuiging, geïnspireerd vanuit de Koran en de Soenna. Naast educatie over de Islam wordt ook over andere levensbeschouwingen en overtuigingen gedoceerd. De school staat voor erkenning, tolerantie, dialoog, respect en de vrijheid om te worden wie je wilt zijn. Iedereen is welkom ongeacht religie, afkomst of overtuiging.

Leren vanuit verwondering

Het Focus College is een veilige mini-maatschappij waarbij een vreedzame, open houding gestimuleerd wordt, waarmee leerlingen leren hoe ze zich kunnen verhouden tot andere mensen en tot de wereld. Met behulp van periodieke thema’s wordt “leren vanuit verwondering” aangemoedigd. Grote vragen die aansluiten op de lesstof en het kennisniveau over het waarom en hoe komen terug in elk vak, zoals: Wat is er mogelijk in de ruimte? Of hoe komt het dat ik emoties voel als ik een stuk tekst lees? Met betekenisvolle vragen ontstaat aansluiting op de belevingswereld van de leerling, wat resulteert in een hoge mate van het eigenaarschap en een soepel leerproces.

Huiswerkvrij en extra steun op school

Een schooldag kent een vast patroon wat structuur en rust geeft. Klassikale lessen worden afgewisseld met beweging en huiswerk. Zo is er ruimte voor sport, toneel, tuinieren, kunst, houtbewerking en koken. Huiswerk maken de leerlingen op school tijdens speciaal ingerichte uren. De leerling kan hierbij extra hulp krijgen, zodat de docent ook een coachende rol aanneemt. Aan het eind van de schooldag gaat de leerling bij het Focus College zonder huiswerk naar huis. Zo blijft er genoeg tijd over voor andere leuke activiteiten.

Met uw ouderverklaring zijn we een stap dichterbij om het Focus College te starten en is er meer keus aan onderwijs in Amersfoort.

De puberteit is een belangrijke fase

“Islamitisch voortgezet onderwijs in Amersfoort? Wat een prachtig initiatief.  Mijn kinderen hebben op een Islamitische basisschool gezeten, maar er was destijds in de regio helemaal geen Islamitisch onderwijsaanbod op middelbaar niveau. Hopelijk komt hierin gauw verandering met de komst van het Focus College. ”

Said