MISSIE

Het Focus College heeft als bevlogen missie hoogwaardig voortgezet onderwijs op islamitische grondslag voor eenieder toegankelijk te maken. In een veilige, respectvolle en stimulerende leeromgeving zetten we leerlingen in hun kracht, bieden volop kansen voor talentontplooiing en streven naar optimale persoonlijke ontwikkeling. Onze docenten spelen een cruciale rol in het ontdekken en ontwikkelen van de individuele kwaliteiten van de leerlingen. Om een gevoel van eigenaarschap voor het leerproces te stimuleren, nodigen we leerlingen actief uit om mee te denken over de vormgeving van het onderwijs. Deze missie omvat tevens het bieden van een stimulerende en inclusieve leeromgeving, waar Islamitische waarden samengaan met hoogwaardig onderwijs. We inspireren leerlingen tot zelfontplooiing, kritisch denken en een sterk ethisch kompas, geworteld in de rijke principes van de Islam. Ons doel is het bevorderen van een gemeenschap waarin samenwerking wordt aangemoedigd, respect hoog in het vaandel staat en waar de individuele talenten van elke leerling met trots in de Islamitische identiteit worden erkend en ontwikkeld.

VISIE

Het Focus College streeft ernaar een toonaangevend centrum van excellentie te zijn, waarin de Islamitische identiteit van leerlingen wordt versterkt en waar studieprestaties hand in hand gaan met persoonlijke groei. Onze visie is gebaseerd op de overtuiging dat onderwijs niet alleen kennisoverdracht omvat, maar ook het vormen van verantwoordelijke, veerkrachtige wereldburgers die een positieve impact hebben op de samenleving. Door samen te werken met ouders, vrijwilligers, scholen, bedrijven en de bredere gemeenschap, streven we ernaar om een inspirerende plek te zijn waar de Islamitische identiteit met trots wordt gedragen en behouden. Ons doel is om een vreedzame gemeenschap te creëren waar begrip en samenwerking bloeien en waar we een blijvende passie voor leren aanmoedigen, gevoed door de inspiratie uit de Islam.
Het Focus College is een professionele school met een positieve sfeer en een lerende cultuur. Wij ontwikkelen ons voortdurend en geloven in het gezamenlijk creëren van kwaliteit. Dit betekent dat leerlingen, docenten en alle anderen die met onze school verbonden zijn, een essentiële rol spelen. Wij zetten ons onvermoeid in voor het welzijn van de leerlingen vanuit islamitische principes. De korte afstand tussen leerling, docent en leiding versterkt dit.