De Islamitische identiteit bij Focus College is gebaseerd op de Koran en Soenna. Wij hanteren als grondslag de geloofsleer van Ahlu Soenna wal jama’a ( De vier Soennitische Islamitische wetscholen).

Zoals in de Koran vermeld staat (Surah Al Baqarah 2:143) zijn wij een gematigd volk. Dit betekent in de praktijk dat wij extremisme en gemakszucht afkeuren en streven naar gematigdheid en evenwichtigheid.